010 - 3070237
Ma - Vr : 09:00 - 17:30

De ondernemer/IB-ondernemer/zelfstandige (zzp)

De ondernemer/IB-ondernemer/zelfstandige (zzp) is een persoon die voor eigen rekening een onderneming drijft of een beroep uitoefent. De ondernemer is rechtstreeks aansprakelijk voor verbintenissen van die onderneming. Een ondernemer ontvangt geen loon, maar haalt zijn inkomen uit de winst van de onderneming. Denk hierbij aan de eenmanszaak, vennoten van een firma, maten van een maatschap, en vrije beroepsbeoefenaren.

Bepaling belastbare winst uit onderneming

De door de onderneming behaalde fiscale winst valt onder de inkomstenbelasting (box 1). Bij een eenmanszaak wordt de volledige fiscale winst aan de IB-ondernemer toegerekend. Bij andere ondernemingsvormen wordt slechts een gedeelte van de fiscale winst aan de ondernemer in kwestie toegerekend. De rest van de fiscale winst wordt aan de andere vennoten of maten toegerekend.

Dotatie oudedagsreserve

Een IB-ondernemer heeft geen arbeidsverhouding en bouwt dus geen pensioen op via een werknemerspensioenregeling. De IB-ondernemer mag een deel van de winst toekennen aan de zogenoemde oudedagsreserve. Over dat bedrag, de dotatie, betaalt hij in dat jaar geen inkomstenbelasting. Op de pensioendatum wordt hier over afgerekend met de Belastingdienst. Uitzondering hierop is de ondernemer die onder een verplicht gesteld beroepspensioenfonds valt. Denk hierbij aan de notarissen, fysiotherapeuten en verloskundigen.

Ondernemersaftrek

Ondernemersaftrek is het geheel aan aftrekposten die de IB-ondernemer in mindering mag brengen op zijn winst. Voorbeelden van ondernemersaftrek zijn:

 • Zelfstandigenaftrek: € 7.280 (2019). Deze aftrek is van toepassing op IB-ondernemers jonger dan de AOWingangsleeftijd en die aan het urencriterium voldoen. In een jaar moet de IB-ondernemer ten minste 1.225 uur en ten minste 50% van de gewerkte uren aan zijn onderneming besteden.
 • Startersaftrek: € 2.123 (2019). Deze aftrek is van toepassing op IB-ondernemers die in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen IB-ondernemer zijn geweest, en waarbij in die periode niet meer dan tweemaal de zelfstandigenaftrek is toegepast.
 • Aftrek speur- en ontwikkelingswerk: deze aftrek kan worden toegepast als de IB-ondernemer voldoet aan het urencriterium (denk aan: ontwikkeling van nieuwe technieken, productiematerialen etc.).
 • Meewerkaftrek: aftrek die van toepassing kan zijn als de partner van de IB-ondernemer meewerkt in diens onderneming, maar daarvoor geen vergoeding krijgt. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van het aantal gewerkte uren.
 • Stakingsaftrek: € 3.630 (2019), voor ondernemers die in een kalenderjaar winst maken met of bij het staken van zijn gehele onderneming. De stakingsaftrek geldt per belastingplichtige. • Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid: er geldt een aangepast urencriterium (800 uur) en een specifieke startersaftrek (1e jaar: € 12.000, 2e jaar: € 8.000, 3e jaar: € 4.000).
MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling ken een vrijstelling van 14% van de winst. Deze vrijstelling wordt toegepast nadat de eventuele dotatie aan de oudedagsreserve en de ondernemersaftrek in mindering zijn gebracht op de winst.

Wil je weten over dit onderwerp? Wacht niet langer en plan online een gratis oriëntatiegesprek of bel vandaag nog 010-3070237.

Vrijblijvende afspraak maken?

Wij zijn er om je te helpen de juiste keuze te maken. Wacht niet langer en plan online een gratis oriëntatiegesprek met één van onze adviseurs.

Bel mij terug!

  Kies soort vraag:

  Contact informatie:

  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.