010 - 3070237
Ma - Vr : 09:00 - 17:30

Beleggingshypotheek met KEW

De beleggingshypotheek kent, net als de levenhypotheek en de spaarhypotheek, een aflossing aan het einde van de looptijd uit de opbrengst van een kapitaalverzekering. De beleggingshypotheek onderscheidt zich echter van de leven- en spaarhypotheek doordat de verzekeringspremies voor rekening en risico van de geldnemer belegd worden en dus niet voor rekening en risico van de geldverstrekker.

Kenmerken:

 • Hypothecaire lening gecombineerd met een verpande beleggingsverzekering. De verzekeraar belegt namens de geldnemer de ingelegde premies voor risico van de geldnemer;
 • Uit te keren bedrag is afhankelijk van de waarde van de beleggingen. Vuistregel: hoe hoger het verwacht rendement, hoe hoger het risico.
 • Afhankelijk van het doelkapitaal wordt een beleggingsmix gekozen. Verzekeraar belegd in beleggingsinstellingen waarover de verzekeraar beheer voert. Dit kunnen fondsen zijn die beleggen in aandelen, obligaties, onroerend goed, liquiditeiten of combinaties daarvan.
 • Beleggingsverzekering kan in verschillende vormen worden gesloten:
  • Unit-linked verzekering (ULK) is (in de meeste gevallen) verzekering waarbij bij aanvang wordt bepaald welk deel van de premie bestemd is voor het overlijdensrisico, de kosten en wat er overblijft voor vermogensopbouw. Hiermee worden participaties gekocht in beleggingsfondsen. Kapitaal bij leven wordt uitgedrukt in beleggingseenheden (units/aandelen/fracties). Kapitaal bij overlijden wordt uitgedrukt in euro’s
  • Universal-lifeverzekeringen (ULF) is een verzekering waarbij de volledige premie naar de beleggingsfondsen gaat. Uit deze fondsen worden de risicopremie, de spaarpremie en de kosten voldaan. De ULF heeft een risicodekking, de premie wordt periodiek berekend op basis van het daadwerkelijk gelopen risico (waarde van de beleggingen – uitkering bij overlijden).
 • Overlijdensrisicoverzekering is niet (altijd) verplicht.

Voordelen:

 • Maximale renteaftrek gedurende gehele looptijd
 • Geldnemer bepaalt in zekere mate zelf hoe zijn spaarpremies worden belegd
 • Profiteren van hoge rendementen op de financiële markten
 • Bruto- en nettolasten blijven constant bij een gelijkblijvend rentepercentage

Nadelen:

 • Onzekerheid over aflossing aan het einde van de looptijd
 • Risico op waardedaling van de polis daalt door koersdalingen op de financiële markten
 • Uitkering is slechts onder bepaalde voorwaarden volledig belastingvrij

Beleggingshypotheek met BEW

Kenmerken:

Hypothecaire lening gecombineerd met een geblokkeerde beleggingsrekening. Het risico en de mate van zekerheid zijn gelijk aan de variant met verzekering. Overlijdensrisico in beginsel niet automatisch afgedekt. Voor- en nadelen komen overeen met die van de KEW-variant.
Hybridehypotheek of spaarbeleggingshypotheek

Kenmerken:

 • Een bijzondere vorm van een beleggingshypotheek, waarbij de geldnemer behalve in beleggingsfondsen ook kan sparen in de vorm van een spaarverzekering of -rekening met een rendement gelijk aan zijn eigen hypotheekrente. Er zijn de volgende mogelijkheden:
  • Mix van beleggen en sparen
  • Alleen sparen (gedaante van spaarhypotheek)
  • Alleen beleggen (gedaante van beleggingshypotheek)
  • Tussentijds switchen tussen beleggen en sparen De geboden flexibiliteit (mogelijkheid tot switchen) valt tegen door de kosten die in rekening worden gebracht bij wissels. De switchkosten zijn afhankelijk van het verschil tussen het rentepercentage van de betreffende hybridehypotheek en de actuele marktrente.

  Vormen: KEW, KEW-BEW, of SEW-BEW-combinatie. De hybride hypotheek wordt meestal gesloten in de vorm van een kapitaalverzekering.

Voordelen van spaarbeleggingshypotheek t.o.v. de spaar- en beleggingshypotheek:

 • Vermogensopbouw op maat door een combinatie van sparen en beleggen
 • Mogelijkheid tot switchen tussen sparen en beleggen

Nadelen:

 • Switchen tussen sparen en beleggen gaat soms gepaard met zeer hoge kosten

Vrijblijvende afspraak maken?

Wij zijn er om je te helpen de juiste keuze te maken. Wacht niet langer en neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs.

Bel mij terug!

  Kies soort vraag:

  Contact informatie:

  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.