Mag je werken naast een AOW-uitkering?

Naast een AOW-uitkering mag je aanvullende inkomsten hebben. Deze worden niet gekort op de uitkering. Hoe worden de inkomsten uit een aanvullende baan belast?

Zodra je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt start de AOW-uitkering. Kun je jouw pensioen aanvullen met een baan?
Helaas heeft niet iedereen een pensioen opgebouwd bovenop de AOW-uitkering. Deze uitkering is gebaseerd op het minimumloon, waardoor het te laag kan zijn om maandelijks van rond te komen. Zeker als je tot jouw pensioendatum een goed betaalde baan had. Het is toegestaan om te werken naast een AOW-uitkering. De inkomsten uit een baan worden niet gekort op de uitkering, maar let wel goed op de belastingheffing over je inkomen.

Gepensioneerden waarvan de partner nog niet pensioengerechtigd is, krijgen dus maar 50 procent van het minimumloon aan uitkering.

Waar is de hoogte van de AOW-uitkering van afhankelijk?
De hoogte van de uitkering hangt af van de gezinssamenstelling. Een alleenstaande heeft recht op 70 procent van het minimumloon. Partners krijgen ieder 50 procent van het minimumloon. Gepensioneerden waarvan de partner nog niet pensioengerechtigd is, krijgen dus maar 50 procent van het minimumloon aan uitkering.

Wordt het inkomen van je partner gekort op de AOW-uitkering?
Het inkomen van je partner heeft geen invloed op de hoogte van jouw AOW-uitkering. Het maakt dus niet uit of de partner inkomen heeft en wat de hoogte van het inkomen is. De AOW-uitkering is een vast bedrag zonder afhankelijkheden van het eigen inkomen of het inkomen van de partner.

De partnertoeslag bestaat sinds 2015 niet meer
Tot 2015 kon een pensioengerechtigde recht hebben op een partnertoeslag als de jongere partner nog niet pensiongerechtigd was. Dit was om te compenseren dat de wel al gepensioneerde partner maar 50 procent van de AOW voor partners ontving. Nu moeten partners met een groot leeftijdsverschil hier zelf rekening mee houden. Door een groot leeftijdsverschil kan er namelijk een pensioentekort ontstaan.

Hoe worden de inkomsten belast?
Als je alleen maar een AOW-uitkering hebt, wordt de belastingheffing alleen op deze inkomsten gebaseerd. Bij een tweede inkomen moet er rekening worden gehouden met een naar verhouding zwaardere belastingheffing over het extra inkomen. Dat komt doordat de fiscale vrijstellingen waar je recht op hebt al verwerkt zitten in de netto uitgekeerde AOW-uitkering. Door een hoger inkomen vallen bepaalde heffingskortingen en toeslagen ook nog lager uit. Alle inkomsten uit één jaar worden uiteindelijk bij elkaar opgeteld en belast.

Als gepensioneerde een baan zoeken
Niet alle werkgevers zitten te wachten op werknemers die al gepensioneerd zijn, maar voor werkgevers hebben deze werknemers wel voordelen. Ze nemen kennis en ervaring mee de werkvloer op. Ook financieel heeft het voordelen. De loondoorbetalingsplicht is bijvoorbeeld minder zwaar voor pensioneerde werknemers.

Wil je meer weten over het opbouwen van een aanvullend pensioen? Wij vertellen jou er graag alles over.