Een extra pensioentekort door een jongere partner

Vanaf een leeftijd van 66 jaar en 4 maanden heb je in 2021 recht op AOW. Wat is het probleem als je partner veel jonger is?

Heb je een veel jongere partner? Dit kan effect hebben op jouw recht op AOW. Partners ontvangen namelijk ieder 50 procent van het recht.
In pensioenregelingen wordt er rekening mee gehouden dat er recht bestaat op een AOW-uitkering. Hierdoor bouw je maar over een deel van je inkomen pensioenrechten op. Als je pensioengerechtigd bent, hebben partners ieder recht op 50 procent van het minimumloon aan AOW. Maar de partner moet hiervoor wel al de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben. Anders blijft de AOW beperkt tot 50 procent.

Als je niet altijd in Nederland hebt gewoond kun je recht hebben op een lager bedrag. In dat geval kun je namelijk worden gekort.​

Hoeveel AOW heb je recht op?
Je hebt in 2021 recht op AOW vanaf een leeftijd van 66 jaar en 4 maanden. Een alleenstaande heeft recht op 70 procent van het minimumloon en partners hebben ieder recht op 50 procent. Vanaf 1 januari 2021 heeft een alleenstaande recht op 1.218,19 euro per maand en partners hebben ieder recht op 832,86 euro. Als je niet altijd in Nederland hebt gewoond kun je recht hebben op een lager bedrag. In dat geval kun je namelijk worden gekort.

Er ontstaat een pensioentekort door een verschil in leeftijd tussen partners
Het tekort door een verschil in leeftijd wordt ook wel het AOW-gat genoemd. Het gat ontstaat als er in de pensioenregeling is uitgegaan van een 100 procent uitkering van de AOW-uitkering. Eenvoudig gezegd, je ontvangt ruim 800 euro per maand minder dan in de pensioenregeling rekening mee werd gehouden. Bij een leeftijdsverschil van een aantal maanden is de financiële schade nog te overzien. Het wordt een ander verhaal bij een leeftijdsverschil van meerdere jaren.

Er bestaat geen recht meer op de AOW-toeslag
Tot 2015 konden partners een AOW-toeslag krijgen als één van beide nog maar pensioengerechtigd was. Tegenwoordig moeten partners het tekort zelf opvullen. Het AOW-gat is op te vangen, maar niet als je kort vóór de pensioengerechtigde leeftijd zit. Je kunt een tekort van bijvoorbeeld 800 euro per maand over een periode van 3 jaar niet herstellen in een paar jaren. Het gaat namelijk in dit voorbeeld om een tekort van bijna 30.000 euro.

Heb je een veel jongere partner of ben je de veel jongere partner?
Houd rekening met het tekort dat ontstaat vanaf het moment dat de oudste partner met pensioen gaat. Door bijvoorbeeld het opbouwen van een lijfrentekapitaal kan het tekort worden opgevangen. De inleg hiervoor is aftrekbaar. Op de pensioendatum van de oudste partner kan het lijfrentekapitaal tot uitkering komen. Zo kun je naast het opvangen van het AOW-gat ook nog het pensioen aanvullen.

Heb je een AOW-gat en wil je graag advies? Wij kijken graag naar jouw situatie en geven jou er advies over.